Erasmus – Szkoła Możliwości

Głównym celem realizacji projektu „Szkoła możliwości” jest wypracowanie spójnego modelu indywidualnego wsparcia rozwoju ucznia w nowej strukturze szkolnej. Płaszczyzną działań projektowych jest praca z uczniem ze SPE i indywidualizacja oddziaływań służąca optymalizacji osiągnięć szkolnych ucznia. Nauczyciele uczestniczący w mobilnościach podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami, które następnie będą wykorzystywane podczas pracy na zajęciach w klasie i podczas zajęć indywidualnych. Następnie poznane narzędzia zostaną wdrożone do pracy przez wszystkich nauczycieli. Powstanie elektroniczna baza materiałów dla nauczycieli i rodziców, a interesujące rozwiązania projektowe zostaną zamieszczone na platformie eTwinning. Wprowadzone podczas zajęć metody, formy i narzędzia pracy będą miały na celu zwiększenie aktywności własnej uczniów, co przełoży się na ich bezpośredni udział w wydarzeniach kulminacyjnych służących prezentacji własnych zainteresowań i możliwości. W październiku 2018 odbędzie się szkolna wszechnica w klasach 4-6, w grudniu 2018 roku zorganizowana zostanie otwarta prezentacja prac samodzielnych, w styczniu 2019 otwarty szkolny dzień eksperta w klasach 1-3, a marcu 2019 otwarta prezentacja efektów realizacji rozszerzonych programów nauczania różnych przedmiotów.
W projekcje będzie uczestniczyć cała społeczność zespołu szkół STO, w tym 62 nauczycieli, 410 uczniów. Uczestnikami zaplanowanych mobilności będą nauczyciele nauczania zintegrowanego, nauczyciele klas 4-6, nauczyciele klas 7-8 i specjaliści z zespołu psychologiczno-pedagogicznego. Udział w mobilnościach pozwoli zaspokoić kluczowe potrzeby określone w europejskim planie rozwoju szkoły. Nauczyciele poznają nowe metody wykorzystania ICT w procesie indywidualizacji pracy z uczniem, nowe metody pracy na zajęciach zapobiegające wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu uczniów, kadra zarządzająca zdobędzie narzędzia ułatwiające przygotowanie dokumentu opisującego nowy model indywidualnego wsparcia ucznia. Ponadto nauczyciele usprawnią swoje umiejętności językowe, co pozwoli im korzystać ze stron anglojęzycznych w codziennej pracy z uczniami, swobodnie komunikować się z partnerami zagranicznymi oraz zacieśnią współpracę z nauczycielem języka angielskiego w ramach programu nauczania i dodatkowo odciążą go w trakcie podejmowania gości zagranicy. Wszyscy uczestnicy mobilności korzystać będą z platform edukacyjnych, możliwości tworzenia filmów, prezentacji, komiksów, quizów, krzyżówek oraz umieszczania uczniowskich materiałów na szkolnej stronie.
Projekt ma szeroki zasięg oddziaływań. Bezpośrednimi adresatem jest 16 nauczycieli uczestniczących w mobilnościach, którzy podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą zespołu nauczycielskiego – 46 osób. Wzrośnie tym samym potencjał intelektualny kadry pedagogicznej i ich umiejętności zawodowe. Dzięki zadaniom projektowym realizowanym w szkole pośrednimi odbiorcami projektu staną się uczniowie – 410 osób oraz ich rodzice. Ze względu na to, że szkoła prężnie działa w środowisku edukacyjnym organizując wizyty studyjne i przygotowując wystąpienia podczas konferencji odbiorcami projektu będą nauczyciel z innych placówek (ok.100 nauczycieli), którzy będą mogli wykorzystać prezentowane rozwiązania w swojej pracy. Ponadto dzięki umieszczaniu ciekawych i sprawdzonych scenariuszy zajęć na szkolnej stronie i platformie www projekt zyska szeroki europejski zasięg.
Realizacja projektu przyniesie długoterminowe korzyści. Dzięki tematyce projektu zwiększy się wiedza nauczycieli na temat metod służących przeciwdziałaniu wykluczeniu edukacyjnemu i społecznemu dzieci ze SPE. Poprawi się jakość pracy szkoły dzięki przyjęciu nowych rozwiązań programowo-organizacyjnych, wprowadzeniu zmian w zarządzaniu, wypracowaniu nowych standardów i procedur kierowania projektami, co będzie skutkować podejmowaniem kolejnych wyzwań projektowych, a w efekcie zwiększy wymiar europejski funkcjonowania szkoły.


Realizacja Projektu w 2018 roku

W ramach projektu w lipcu i sierpniu 2018 r. dziesięciu nauczycieli naszej szkoły wyjechało na tzw. zagraniczne mobilności do Florencji oraz Cambridge, gdzie przez dwa tygodnie aktywnie brali udział w warsztatach, kursach i seminariach, zdobywając wiedzę z zakresu innowacji edukacyjnych oraz praktyczne umiejętności pedagogiczne.

Podczas wyjazdów prezentowano szkołę i realizowane w niej przedsięwzięcia.

Zespól Szkół - Presentation

W sierpniu 2018 r. odbył się cykl spotkań szkoleniowych, w ramach których uczestnicy mobilności podzielili się wiedzą i zdobytym nowym doświadczeniem z  kadrą pedagogiczną szkoły. Przeprowadzili szkolenia i zaprezentowali nowoczesne metody m.in. indywidualizacji pracy z uczniami. Prezentacje ze spotkań: Cambridge - efekty pracy i nauki podczas mobilności, Florencja - Creativity, Innovation, Motivation and New Teaching Methodologies Erazmus 2018

Wykorzystujemy wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kursów w praktyce

Zajęcia Mindfulness w Parkofrajdzie

7 listopada podczas dodatkowych zajęć z przyrody ćwiczyliśmy uważność metodą "Mindfulness" na terenie Parku Górczewska. Metoda ta pozwala na naukę skupienia uwagi na tym, co się dzieje w danej chwili, bez gonitwy myśli i dekoncentracji. Technikę medytacji "Mindfulness" nauczyciele poznali podczas wyjazdów do Florencji, organizowanych w ramach programu ERASMUS+. Po dzisiejszych zajęciach powróciliśmy do szkoły rozluźnieni i pełni pozytywnych wrażeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 listopada 2018 r. pani Katarzyna Komisarz, uczestniczka mobilności we Florencji, przeprowadziła szkolenie dla nauczycieli poświęcone uważności i metodzie Mindfulness. Słuchacze wzięli udział w różnych aktywnościach i technikach medytacyjnych polegających na koncentrowaniu uwagi na wewnętrznych i zewnętrznych bodźcach występujących w danej chwili. Wrażenia uczestników szkolenia były bardzo pozytywne. Niektórzy zadeklarowali chęć wykorzystania poznanych ćwiczeń medytacyjnych nie tylko na swoich lekcjach, ale i w życiu codziennym, jako skuteczny trening walki ze stresem i pomoc w zachowaniu równowagi psychicznej.

W dniach 23-24 listopada 2018 roku odbyły się warsztaty prezentujące program profilaktyczny – „Spotkania z Leonem”. Celem warsztatów było zdobycie wiedzy na temat agresji u dzieci, jej celów i uwarunkowań oraz przygotowanie uczestników do prowadzenia z dziećmi zajęć z zakresu profilaktyki zachowań agresywnych.

Dzięki mobilnościom w ramach projektu Erasmus+ „Szkoła możliwości”, regularnie korzystaliśmy z różnych narzędzi edukacyjnych ICT na lekcjach języka angielskiego. Trenowaliśmy słownictwo dzięki aplikacjom QuizletQuiznetic i Memrise, odpowiadaliśmy na pytania z ekranu, oglądając filmiki w aplikacji EdPuzzle i ćwiczyliśmy zagadnienia gramatyczne, grając w Kahoota. Raz jeszcze odkryliśmy, że efektywna nauka może być super przyjemna!!

20.03.2019r., w trzeciej turze, w klasach 5c i 5d odbyła się otwarta prezentacja prac samodzielnych. Otwarta, ponieważ na widowni zasiedli rodzice. Oprócz Święta Szkoły była to dla nich jedyna okazja, by zobaczyć prace samodzielne. Wydarzenie trwało cztery godziny – od drugiej do szóstej lekcji.W grupie prezenterów byli m.in.: Klimek, Franek,  Tosia, Zosia, Zuzia Szurek, Ola , Ania , mój brat  Radek i ja. Wszystkie wymienione osoby spisały się doskonale i otrzymały ocenę celującą. Mieliśmy szansę wysłuchać prac m.in. z języka polskiego, matematyki, historii, biologii i geografii. Najlepiej zapamiętałem prezentacje: Klimka z jęz.polskiego, Tosi z biologii i Radka (mojego brata) też z jęz. polskiego. Klimek ubrany w sportowy strój opowiedział o kickboxingu i zaprezentował kilka kopnięć z tej sztuki walki. Tosia przygotowała pracę o Kenii, gdzie spędziła wakacje. Opowiadała ciekawie nie patrząc na slajdy, zaprezentowała różne pamiątki i przysmaki z tego kraju. Na koniec sprawdziła, czy uważnie słuchaliśmy, zadając nam pytania konkursowe. Mój brat przygotował grę ortograficzno – gramatyczną wykorzystując planszę i zasady popularnego Chińczyka. Korzystając z pomocy Tosi, Mateusza i mojej podzielił uczniów na cztery grupy, które miały szansę zagrać. Ze względu na ograniczony czas graliśmy tylko przez piętnaście minut, ale pani Ania, nasza polonistka, obiecała kontynuację w klasach.Wydarzenie to było dla wszystkich dużym przeżyciem, następna, podobna okazja będzie podczas Święta Szkoły 08.06.2019 r. Bartosz Tomkiewicz 5c

W sobotę 8 czerwca 2019 r. podczas Święta Szkoły odbył się otwarty Dzień Eksperta, podczas którego uczniowie z klas 1-3 prezentowali swoje pasje i zainteresowania. Wystąpienia dzieci mogli obejrzeć wszyscy uczestnicy Święta Szkoły.

Nauczyciele przekazali wybrane materiały dotyczące różnego rodzaju aktywności, których nauczyli się podczas mobilności we Florencji, Dublinie i Cambridge. Materiały zostały zebrane, odpowiednio opracowane i pogrupowane w tematyczne działy, a następnie wydane w postaci „Poradnika dla Nauczycieli i Rodziców – praktyczne rozwiązania dla nauczycieli i rodziców”.

W poradniku znajdują się następujące rozdziały:

· Integracja grupy;

· Atrakcyjna lekcja;

· Emocje;

· Mindfulness (ćwiczenia uważności).

Poradnik będzie wykorzystywany przez nauczycieli podczas lekcji w klasach 0 -8, w pracy indywidualnej z uczniem, może być także pomocą dla rodziców podczas pracy z dzieckiem w domu.

Filmik w ramach projektów.