Warsztaty dla rodziców

Klasa 1 

Temat:  Specyfika rozwoju dziecka 7-9 lat,  System wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w STO na Bemowie.  

Prowadzący: Psycholog 

Termin: 19.10.2023r., 14.11.2023r.

 1. Rozwój fizyczny i motoryczny – normy rozwojowe.  
 2. Rozwój tożsamości i nauka bycia w grupie (rozwój społeczny)- jak przebiega? 
 3. Rozwój emocjonalny – prawidłowości i trudności. Wstęp do regulacji emocji u dzieci. 
 4. Rozwój psychoseksualny- najbardziej istotne informacje dla rodziców 7-latków. 
 5. Granice, kary, konsekwencje, relacja z dzieckiem – krótko o tym co ważne w wychowaniu. 
 6. Jak zadbać o siebie i dziecko w procesie wychowania- wskazówki, porady, „triki”. 

 

 

Klasa 2

Temat:  Moje dziecko w grupie. 

Prowadzący: Psycholog 

Termin: 27.02.2024r. (17.00-18.45), 29.02.2024r. (8.15-10.00)

 1. Etapy rozwoju grupy i klasy szkolnej.  
 2. Role społeczne, moje dziecko w określonej roli społecznej. Socjometria. 
 3. Sukces i porażka- czym są, jak o nich mówić, znaczenie dla rozwoju.  
 4. Pierwsze przyjaźnie- jak wspierać dziecko w procesie separacji od rodziny pochodzenia. 
 5. Jak wspierać rozwój społeczny dziecka?

 

 

Klasa 3

Temat: Przekroczenie progu edukacyjnego .

Prowadzący: Psycholog 

Termin: 12.03.2024r.(17.00-18.45), 14.03.2024r.(8.15-10.00) 

Przekroczenie progu edukacyjnego- “kurczaki wypuszczone z inkubatora”- jak przetrwać zmianę z zachowaniem równowagi i spokoju? Jak wspierać dziecko i przygotować je na zmiany?  

 

 

Klasa 4

Temat: Moje dziecko kończy 10 lat. Co z tego wynika dla niego, a co dla mnie?  

Prowadzący: Psycholog 

Termin: 19.12.2023r., 21.12.2023r. 

 1.  Prawidłowości rozwojowe w średnim wieku szkolnym.  
 2. Znaczenie porażki i sukcesu w rozwoju dziecka 10-letniego.  
 3. Budowanie relacji społecznych – dziecko szukające miejsca w grupie (tworzenie się nowej grupy – społeczności). Budowanie grupy społecznej poza zajęciami klasowo-lekcyjnymi.  
 4. Jak wspierać dziecko w budowaniu adekwatnego poczucia własnej wartości?  
 5. Rozwój psychoseksualny- wstęp. 
 6. Rozwój emocjonalny.

 

 

Klasa 5 i 6

Temat: Omówienie wyników badań kwestionariuszowych: “Ja wobec klasy, Klasa wobec mnie.   

Prowadzący: Psycholog 

Termin: 9.01.2024r. 

Omówienie wyników badań. Przedstawienie celów pracy psychologicznej z klasą. 

 

 

Klasa 7

Temat: Perspektywy dalszej edukacji.   

Prowadzący: Wychowawca klasy / doradca zawodowy/ psycholog  

Termin: 4.06.2024r. 8.15 lub 18.00 (do ustalenia) 

 1.  Jak wybierać dalszą drogę kształcenia?   
 2. Dla kogo wybieramy i kto wybiera?  
 3. Co jest ważne przy wyborze szkoły?  
 4. Rozpoznawanie predyspozycji – co oferujemy dzieciom w Szkole?

 

 

Wszystkie klasy SP

Temat: Rozwój psychoseksualny dzieci i nastolatków.

Prowadzący: Seksuolog spoza szkoły.

Termin: 

Rodzice uczniów klas 1-3- 11.04.2024r.o 18.30, 

Rodzice uczniów klas 4-6- 18.04.2024r. o 18.30, 

Rodzice uczniów klas 7-8- 23.04.2024r. o 18.30

 

                                        *****

 

Klasa 1-4 SLO

Temat: Usłyszmy się. Efektywna komunikacja w domu .

Prowadzący: Psycholog 

Termin: 16.04.2024r. 18.00- 19.30 

 1. Efektywna i empatyczna komunikacja w domu.   
 2. Jak mówić, żeby być usłyszanym, jak dawać konstruktywną informację zwrotną, rozwiązywać konflikty nie raniąc innych.   
 3. Stawanie się partnerem dla swojego dziecka.  

 

 

Klasa 1-4 SLO

Temat: Co rodzice powinni wiedzieć o narkotykach i dopalaczach?  

Prowadzący: Bonum Humanum i/lub policja / prawnik 

Termin: W trakcie ustalania

 1. Efektywna i empatyczna komunikacja w domu.   
 2. Jak mówić, żeby być usłyszanym, jak dawać konstruktywną informację zwrotną, rozwiązywać konflikty nie raniąc innych.   
 3. Stawanie się partnerem dla swojego dziecka.  
 4. Profilaktyka antynarkotykowa- co robić, kiedy dziecko ryzykuje?  

 

Dwa tygodnie przed terminem planowanych warsztatów, Pan Dyrektor wysyła informację mailową do rodziców. W treści znajduje się link do ankiety umożliwiającej zapis na warsztaty.