Działalność OPP – 1%

 

 

Nasz organ prowadzący:

logosto

Samodzielne Koło Terenowe nr 69 STO

Działalność pożytku publicznego opiera się na przepisach Ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W myśl zawartej tam definicji jest to działalność społecznie użyteczna, prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie (w naszym przypadku w dziedzinie nauki, edukacji, oświaty i wychowania).
SKT nr 69 STO zostało wpisane na listę organizacji pożytku publicznego (OPP) 17 marca 2005 roku. Na chwilę obecną przysługuje nam prawo gromadzenia odpisów 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych.
Na dzień 31 sierpnia 2022 roku łączna kwota wpływów z odpisów oraz lokat bankowych wyniosła 1 050 803,11 PLN, a wysokość poniesionych wydatków 846 012,31 PLN. Szczegółowe rozliczenie znajduje się w tabeli na dole strony.
Zarząd SKT nr 69 STO planuje dalsze działania pożytku publicznego, które poprawią ofertę edukacyjną
Zespołu Szkół STO na Bemowie, a zarazem, w miarę możliwości, przysłużą się również szerszym kręgom społeczeństwa. Szczególnym zamierzeniem jest remont i rozbudowa boiska na terenie dawnego parkingu przy domu parafialnym. Zakres wykonanych prac będzie ostatecznie zależał od ofiarności darczyńców w kolejnych latach. W związku z tym zwracamy się z prośbą do wszystkich osób, które będą rozliczać podatek dochodowy za rok 2023 o odnotowanie w PIT zlecenia przekazania 1,5% podatku na rzecz: SAMODZIELNEGO KOŁA TERENOWEGO NR 69 STO – ORGANIZACJI POŻYTKU  PUBLICZNEGO, 01-357 WARSZAWA, UL. Muszlowa 15, wpisanego do KRS pod nr 0000056908.
Nr dedykowanego dla OPP rachunku bankowego SKT nr 69 STO: 30 1600 1286 0003 0032 0181 0001.

Wszystkich Państwa, którzy chcieliby przekazać Zarządowi sugestie i opinie w sprawie wydatkowania funduszy zebranych  w ramach 1,5% dla OPP, prosimy o kierowanie korespondencji elektronicznej na adres Pani Prezes Zarządu SKT nr 69:  Violetty Ciećwierz.

2022/2023
W 2023 roku z 1,5% wpłynęło 116 939,10 PLN! Koszty obsługi bankowej wyniosły 383,00 PLN. Zrealizowano dwie duże inwestycje: utworzenie i wyposażenie pracowni fizycznej pochłonęło 89 517,51 PLN, zaś renowacja boiska szkolnego 113 345,36 PLN. Wydatki z tytułu budżetu partycypacyjnego wyniosły 10 862,24 PLN, przeznaczone na namiot plenerowy ZS STO na Bemowie, maszyny do szycia oraz dopracowanie akustyki studia muzycznego. Ostatecznie zrealizowano projekt „Zielone oczyszczacze powietrza”. Nadal pozostaje zarezerwowana kwota 7 100,00 PLN przeznaczona na realizację projektu partycypacyjnego stacji obsługi rowerów. Przewidywany czas realizacji, to wiosna 2024 roku.

2021/2022
W 2022 roku z 1% wpłynęło 81 021,20 PLN! Z odsetek od lokat bankowych uzyskaliśmy 338,57 PLN. Koszty obsługi bankowej wyniosły 451,00 PLN. Wydatki z tytułu budżetu partycypacyjnego zostały w tym roku zawieszone, bowiem społeczność szkolna zdecydowała o przeznaczeniu funduszy na pomoc Ukrainie, co ostatecznie Zarząd SKT zrealizował z funduszy bieżących, jednak zwycięski projekt – nowe krzesła do pracowni informatycznej, sfinansowano z funduszy szkoły. Zdecydowano, że niewydane fundusze opp z budżetu partycypacyjnego 2021/2022 powiększą ten budżet w kolejnym roku szkolnym. Nadal pozostaje zarezerwowana kwota 3 200,00 PLN przeznaczona na realizację projektu „Zielone oczyszczacze powietrza”. Przewidywany czas realizacji, to wiosna 2023 roku.

2020/2021
W 2021 roku z 1% wpłynęło 99 819,50 PLN! Niestety, z odsetek od lokat bankowych uzyskaliśmy tylko 237,44 PLN. Koszty obsługi bankowej wyniosły 427,56 PLN. Wydatki z tytułu budżetu partycypacyjnego wyniosły 11 359,99 PLN na sprzęt do nauki szermierki, odmalowanie linii w hali sportowej oraz zakup kanapy do holu na przed biblioteką. Nadal pozostaje zarezerwowana na czas po pandemii kwota 3 200,00 PLN przeznaczona na realizację projektu „Zielone oczyszczacze powietrza”. Z funduszy OPP zostało sfinansowane w kwocie 59 808,75 PLN wyposażenie sali klasy 1c w meble fińskiej firmy ISKU.

2019/2020
W 2020 roku z 1% wpłynęło 76 092,00 PLN! Dodatkowo rodzice uczniów wpłacili 5 340,00 PLN, z przeznaczeniem na wyciszenie stołówki. Z odsetek od lokat bankowych uzyskaliśmy aż 2 500,82 PLN. Koszty obsługi bankowej wyniosły 355.00 PLN. Wydatki z tytułu budżetu partycypacyjnego wyniosły 5 584,74 PLN, jednak nadal pozostaje zarezerwowana na czas po pandemii kwota 3 200,00 PLN przeznaczona na realizację projektu „Zielone oczyszczacze powietrza”. Z funduszy OPP została sfinansowana w kwocie 51 430,00 PLN wymiana wykładzin dywanowych na PCV w salach lekcyjnych – inwestycja niezwykle ważna w obliczu zagrożenia epidemicznego. Na wyciszenie stołówki przeznaczono 19 400,00 PLN, na meble do nowej siedziby biblioteki 8 880,60 PLN. Za kwotę 16 317,03 PLN zostały zakupione lampy UV do oczyszczania powietrza w często używanych przestrzeniach szkolnych, zaś za 27 695,64 PLN – 20 laptopów, bardzo przydatnych dla uczniów i nauczycieli podczas nauczania zdalnego, a w perspektywie powrotu do stacjonarnej nauki – tworzących przenośną pracownię komputerową. 4 350, 51 PLN Zarząd postanowił przeznaczyć na sfinansowanie wentylacji w pokoju nauczycielskim, zaś 7 230,00 PLN na zakup dodatkowego wyposażenia i instalację kina domowego, podarowanego szkole przez rodziców uczniów klas ósmych.

2018/2019
W 2019 roku z 1% wpłynęło 55 087,90 PLN. Dodatkowo rodzice uczniów wpłacili 1 930,00 PLN jako dofinansowanie do przyszłej inwestycji w wyciszenie stołówki. Z odsetek od lokat bankowych uzyskaliśmy 826,29 PLN. Koszty obsługi bankowej wyniosły 373,00 PLN. Z funduszy OPP sfinansowana została modernizacja infrastruktury sieciowej w przejętej w tym roku części 1. piętra budynku (w tym przygotowanie nowej sali informatycznej), za kwotę 33 528,14 PLN. Na dofinansowanie remontu 1. piętra przeznaczono 66 954,69 PLN, zaś na projekty przyjęte do realizacji w ramach budżetu partycypacjnego łącznie 7 263,08 PLN.

2017/2018
W 2018 roku z 1% wpłynęło 53 748,50 PLN. Z odsetek od lokat bankowych uzyskaliśmy 1324,67 PLN. Koszty obsługi bankowej wyniosły 366,00 PLN. Z funduszy OPP sfinansowana została całościowa modernizacja infrastruktury sieciowej w budynku , za 74 860,96 PLN. Po raz pierwszy zrealizowano budżet partycypacyjny – na przyjęte do realizacji projekty wydatkowano łącznie 8 080,25 PLN.

2016/2017
W 2017 roku z 1% wpłynęło 50 802,00 PLN. Z odsetek od lokat bankowych uzyskaliśmy 1828,00 PLN. Koszty obsługi bankowej wyniosły 366,00 PLN. Z funduszy OPP zakupiona została pracownia laptopowa, za 36 292,28 PLN oraz zabawka na plac zabaw za 11 750,00 PLN. Na konserwację hali sportowej wydaliśmy 3 616,20 PLN.

2015/2016
W 2016 roku konto OPP powiększyło się o 41 045,90 PLN odpisów 1% oraz 2008,33 PLN odsetek od lokat bankowych. Koszty obsługi bankowej wyniosły w tym czasie 373,96 PLN. 

2014/2015
W roku 2015 roku konto OPP powiększyło się o 48 736,89 PLN odpisów 1% oraz 3603,33 PLN odsetek od lokat bankowych. Koszty obsługi bankowej wyniosły w tym czasie 360,00 PLN. Z funduszy OPP zostało sfinansowane wyposażenie boiska szkolnego w oświetlenie (koszt 16 895,00 PLN) oraz wymiana jednego urządzenia na placu zabaw i remont kapitalny dwóch pozostałych za kwotę 21 686,13 PLN.

2013/2014
Do końca sierpnia 2014 roku na konto OPP wpłynęło 52 429,75 PLN odpisów 1% oraz 3 036,74 PLN odsetek od lokat bankowych. Koszty obsługi bankowej wyniosły w tym czasie 371,40 PLN.

2012/2013
3 września 2012 roku zostało uroczyście otwarte boisko szkolne. Jego wykonanie „pod klucz” wraz z pracami  przygotowawczymi kosztowało 164 796,00 PLN. Boisko zajmuje nieco ponad połowę terenu, który gospodarz Parafii przeznaczył docelowo na potrzeby Szkoły. Czeka nas zatem dalsza część tej inwestycji.
Do końca sierpnia 2013 roku na konto OPP wpłynęło 52 414,10 PLN odpisów 1% oraz 2 719,98 PLN odsetek od lokat bankowych. Niestety, podrożało prowadzenie rachunku bankowego. Z tego powodu koszty operacyjne wyniosły w tym czasie aż 411,80 PLN, co jednak nadal stanowiło zaledwie ułamek procenta posiadanych środków.

2011/2012
Zgromadzone w poprzednich latach środki umożliwiły podjęcie przygotowań do największej dotąd inwestycji, jaką stało  się wybudowanie boiska szkolnego. Niewielkie nakłady przeznaczono na realizację wcześniej przyjętych zamierzeń: zakup pomocy do kształcenia zintegrowanego (2 328,09 PLN) oraz uzupełnienie sprzętu  narciarskiego (1 195,02 PLN).
Po raz pierwszy od trzech lat wzrosła kwota odpisów przekazanych na rzecz SKT nr 69 – zebrano 59 289,70 PLN – a ponadto lokaty bankowe wcześniej zebranych funduszy przyniosły imponującą kwotę 5 563,34 PLN odsetek. Koszty operacyjne wyniosły zaledwie 85,80 PLN.

2010/2011
W tym roku szkolnym Zarząd SKT nr 69 przeznaczył część zgromadzonych środków na zakupy inwestycyjne, których nie mógł udźwignąć budżet Szkoły. Na zakup książek do biblioteki, szafek dla rosnącego liczebnie Gimnazjum oraz sprzętu komputerowego, wydano kwotę 11 059,32 PLN. Kolejne 10 500,00 PLN przeznaczono na organizację tradycyjnych imprez: zawodów o Grand Prix Parkofrajdy (3 edycje) oraz Rajdu Rodzinnego (2 edycje). Dzięki temu udało się ograniczyć nieco podwyżkę czesnego, zaspokajając równocześnie ważne potrzeby Szkoły. Ponadto środki z funduszu OPP przeznaczone zostały na organizację II Meetingu Lekkoatletycznego (3 664,34 PLN), uzupełnie zasobów sprzętu narciarskiego o rozmiary niezbędne dla  najstarszych uczniów (959,95 PLN) oraz niezbędną konserwację placu zabaw (499,80 PLN).

Dało się odczyć zmniejszoną hojność darczyńców, którzy przekazali w tym roku na fundusz OPP 47 115,60 PLN odpisów 1% podatku, jednocześnie z tytułu odsetek od lokat bankowych wpłynęło dodatkowo 4 464,38 PLN. Koszty operacyjne wyniosły 110,40 PLN.

2009/2010
Na początku roku szkolnego zapadła decyzja o przeznaczeniu kolejnych środków na dokończenie wyposażania Szkoły w sprzęt i pomoce naukowe. Tym razem Zarząd SKT nr 69 STO postanowił przeznaczyć środki z funduszu OPP na zakup i  montaż rzutnika multimedialnego w pracowni komputerowej (3 000,00 PLN), zakup laptopa do  prezentacji prowadzonych podczas lekcji (2 550,00 PLN) oraz na pomoce do nauczania fizyki (2 424,22 PLN).
W styczniu 2010 roku zadecydowano dodatkowo o dokupieniu trzech zestawów komputerowych o łącznej wartości 7 529,29 PLN. Niezbędna konserwacja placu zabaw pochłonęła 761,41 PLN.
Fundusz OPP wzbogacił się w tym roku szkolnym o 60 202,90 PLN odpisów 1% podatku (zmniejszone wpływy wynikły z podwyższenia progów podatkowych, a nie mniejszej ofiarności darczyńców) oraz 4 002,95 PLN odsetek od depozytów bankowych. Koszty operacyjne wyniosły 97,30 PLN.

2008/2009
Zgromadzone fundusze pozwoliły na podjęcie przez Zarząd SKT nr 69 STO szeregu decyzji zmierzających do poprawy  warunków nauki i wzbogacenia wyposażenia Szkoły. Nakładem 37 990,82 PLN urządziliśmy  pracownię komputerową na 17 stanowisk uczniowskich. Kolejne 39 968,23 PLN pozwoliło  wyposażyć halę sportową, powstałą staraniem Księdza Proboszcza w budynku dawnej kaplicy. Zrealizowaliśmy też  mniejsze, ale nie mniej ważne projekty: wyposażenie laboratorium w rzutnik multimedialny (3 769,80 PLN.),  zakup nart biegowych dla narciarskiej reprezentacji szkoły (7 106,58 PLN.), wyposażenie pracowni biologicznej w sprzęt mikroskopowy (6 596,00 PLN.), oraz zakup trzech zestawów instrumentów perkusyjnych i dzwonków chromatycznych do nauki muzyki (2 028,99 PLN.). Został również zakupiony komputer i oprogramowanie przeznaczone dla logopedy (4 191,23 PLN.).
Wiosną 2009 roku po raz pierwszy pieniądze z odpisu 1% zostały przeznaczone na cel inny niż zakup sprzętu i  wyposażenia – nakładem 4 191,36 PLN. zorganizowaliśmy międzyszkolne zawody sportowe. Na starcie I Meetingu Lekkoatletycznego o Puchar Prezesa SKT nr 69 STO stanęło blisko 200 zawodników z pięciu szkół.
Zawody, prowadzone przez sędziów PZLA, przyniosły mnóstwo emocji i rekordów życiowych, a jako trwałą pamiątkę  pozostawiły po sobie podium, którego używamy do dzisiaj podczas różnych imprez sportowych. Na konto SKT nr 69 STO wpłynęło z odpisu 1% dla OPP aż 83 023,80 PLN. Ponadto rachunek zasiliły odsetki od depozytów w wysokości 2 450,25 PLN. Koszty operacyjne wyniosły w tym  roku 103,30 PLN.

2007/2008
Rekord z poprzedniego roku nie utrzymał się długo. Tym razem na rachunek SKT wpłynęło aż 76 226,28 PLN.  Dodatkowo z odsetek od depozytów bankowych uzyskaliśmy 947,59 PLN, podczas gdy koszty operacyjne wyniosły zaledwie 55,20 PLN.

2006/2007
Przeszliśmy od słów do czynów. Przeprowadziliśmy szeroko zakrojoną akcję, która wciągnęła dzieci, rodziców i nauczycieli. Wybór urządzeń (zabawek) odbył się w powszechnym głosowaniu. Plac zabaw został uroczyście otwarty 1 września 2007 roku. Koszt zakupu i montażu trzech zestawów zabawek oraz piaskownicy wyniósł 26 693,60 PLN.
Wydatkom związanym z urządzaniem placu zabaw towarzyszyła kolejna akcja gromadzenia odpisów 1%, która wzbogaciła nasze zasoby o rekordowe 30 904,85 PLN.

2005/2006
W kolejnym roku zbiórka funduszy przyniosła kwotę 20 477,23 PLN. Pomysł urządzenia przy Szkole (a zarazem przy parafii) placu zabaw dla uczniów i dzieci z najbliższej okolicy nabrał realnych kształtów.

2004/2005
W pierwszym roku gromadzenia funduszy zebraliśmy kwotę 18 839,35 PLN. Darczyńcami byli głównie członkowie rodzin uczniów, ale również inne osoby, które w ten sposób wsparły działalność oświatową SKT nr 69 STO. Bogaty plon zbiórki zrodził pomysł wybudowania na terenie plebanii placu zabaw, który służyłby szkole i okolicznym mieszkańcom.

Zestawienie zbiorcze

operacja wpływy wydatki saldo

RAZEM:    

1 167 742,21 PLN 1 063 868,90 PLN

103 873,31 PLN

2023

     
Budżet partycypacyjny (z poprzednich lat)   3 748,48 PLN 103 873,31 PLN
Budżet partycypacyjny   10 862,24 PLN 107 621,79 PLN
Renowacja boiska szkolnego   113 345,36 PLN 118 484,03 PLN
Urządzenie pracowni fizycznej   89 517,51 PLN 231 829,39 PLN
Operacje bankowe 0,00 PLN 383,00 PLN 321 346,90 PLN
Darowizny 1% w roku 2023 116 939,10 PLN   321 729,90 PLN

2022

     
Operacje bankowe 338,57 PLN 451,00 PLN 204 790,80 PLN
Darowizny 1% w roku 2022 81 021,20 PLN   204 903,23 PLN
operacja wpływy wydatki saldo

2021

     
Operacje bankowe 237,44 PLN 427,56 PLN 123 882,03 PLN
Budżet partycypacyjny   11 359,99 PLN 124 072,155 PLN
Zakup mebli firmy ISKU do sali klasy 1c   59 808,75 PLN 135 432,14 PLN
Darowizny 1% w roku 2021 99 819,50 PLN   195 240,89 PLN

2020

     
Dodatkowe wpłaty rodziców 5 340,00 PLN   95 421,39 PLN
Operacje bankowe 2 500,82 PLN 355,00 PLN 90 081,39 PLN
Budżet partycypacyjny   5 584,74 PLN 87 935,57 PLN
Wyciszenie stołówki   20 138,00 PLN 93 520,31 PLN
Wykonanie mebli do biblioteki   8 880,60 PLN 113 658,31 PLN
Zakup lamp UV   16 317,03 PLN 122 538,91 PLN
Zakup 20 laptopów   27 695,64 PLN 138 855,94 PLN
Kino domowe w holu klas najstarszych   7 230,00 PLN 166 551,58 PLN
Wentylacja w pokoju nauczycielskim   4 350,51 PLN 173 781,58 PLN
Wymiana wykładzin w klasach   5 1430,03 PLN 178 132,09 PLN
Darowizny 1% w roku 2020 76 092,00 PLN   229 562,12 PLN

2019

     
Dodatkowe wpłaty rodziców
1 930,00 PLN   153 470,12 PLN
Operacje bankowe 826,29 PLN 373,00 PLN 151 540,12 PLN
Budżet partycypacyjny   7 263,08 PLN 151 086,83 PLN
Konserwacja placu zabaw
  2 186,00 PLN 158 349,91 PLN
Infrastruktura informatyczna   33 528,14 PLN 160 535,91 PLN
Prace remontowe
  66 954,69 PLN 194 064,05 PLN
Darowizny 1% w roku 2019 55 087,90 PLN   261 018,74 PLN

2018

     
Operacje bankowe 1 324,67 PLN 366,00 PLN 205 930,84 PLN
Budżet partycypacyjny   8 080,25 PLN 204 972,17 PLN
Infrastruktura informatyczna   74 860,96 PLN 213 052,42 PLN
Darowizny 1% w roku 2018 53 748,50 PLN   287 913,38 PLN

2017

     
Konserwacja hali sportowej   3 616,20 PLN 234 164,88 PLN
Operacje bankowe 1 828,00 PLN 366,00 PLN 237 781,08 PLN
Pracownia laptopowa   36 292, 28 PLN 236 319,08 PLN
Zabawka na plac zabaw   11 750,00 PLN 272 611,36 PLN
Darowizny 1% w roku 2017 50 802,00 PLN   284 361,36 PLN

2016

Operacje bankowe  2 008,33 PLN 373,96 PLN 233 559,36 PLN
Darowizny 1% w roku 2014 41 045,90 zł PLN   231 924,99 PLN

2015

     
Operacje bankowe 3603,33 PLN 360,00 PLN 190 879,09 PLN
Remont i doposażenie placu zabaw   21 686,13 PLN 187 635,76 PLN
Oświetlenie placu zabaw   16895,00 PLN 209 321,89 PLN
Darowizny 1% w roku 2015 48 736,89 PLN   226 216,89 PLN

2014

Operacje bankowe 3 036,74 PLN 371,40 PLN 177 480,00 PLN
Darowizny 1% w roku 2014 52 429,75 PLN   174 814,66 PLN

2013

Operacje bankowe 2 719,96 PLN 411,80 PLN 122 384,91 PLN
Darowizny 1% w roku 2013 52 414,10 PLN   120 076,75 PLN
Wybudowanie boiska szkolnego   164 796,00 PLN 67 662,65 PLN

2012

Operacje bankowe 5 963,34 PLN 85,80 PLN 232 458,65 PLN
Darowizny 1% w roku 2012 59 289,70 PLN   226 581,11 PLN
Dodatkowy sprzęt dla narciarzy   1 195,02 PLN 167 291,41 PLN
Pomoce do kształc. zintegrowanego   2 328,09 PLN 168 486,43 PLN

2011

Operacje bankowe 4 464,38 PLN 110,40 PLN 170 814,52 PLN
Darowizny 1% w roku 2011 47 115,60 PLN   166 460,54 PLN
Konserwacja placu zabaw   499,80 PLN 119 344,94 PLN
Dodatkowy sprzęt dla narciarzy   959,95 PLN 119 844,74 PLN
Dofinansowanie imprez programowych   12 059,64 PLN 120 804,69 PLN
Dofinansowanie inwestycji w szkole   11 492,20 PLN 132 864,33 PLN
Organizacja II Meetingu L.A.   3 664,34 PLN 144 356,53 PLN

2010

Operacje bankowe 4 002,95 PLN 97,30 PLN 148 020,87 PLN
Darowizny 1% w roku 2010 60 202,90 PLN   144 115,22 PLN
Konserwacja placu zabaw   761,41 PLN 83 912,32 PLN
Sprzęt komputerowy   7 529,29 PLN 84 673,73 PLN
Pomoce naukowe do fizyki   2 424,22 PLN 92 203,02 PLN
Laptop do prezentacji w szkole   2 550,00 PLN 94 627,24 PLN
Rzutnik w pracowni komputerowej   3 000,00 PLN 97 177,24 PLN

2009

Operacje bankowe 2 450,25 PLN 103,30 PLN 100 177,24 PLN
Darowizny 1% w roku 2009 83 023,80 PLN   97 830,29 PLN
Sprzęt sportowy dla narciarzy   7 106,58 PLN 14 806,49 PLN
Organizacja I Meetingu L.A.   4 191,36 PLN 21 913,07 PLN
Wyposażenie gabinetu logopedy   4 191,23 PLN 26 104,43 PLN
Instrumenty do nauki muzyki   2 028,99 PLN 30 295,66 PLN
Sprzęt mikroskopowy   6 596,00 PLN 32 324,65 PLN
Rzutnik multimedialny w laboratorium   3 769,80 PLN 38 920,65 PLN
Wyposażenie pracowni komputerowej   37 990,82 PLN 42 690,45 PLN
Wyposażenie hali sportowej   39 968,23 PLN 80 681,27 PLN

2008

Operacje bankowe 947,59 PLN 55,20 PLN 120 649,50 PLN
Darowizny 1% w roku 2008 76 229,28 PLN   119 757,11 PLN

2007

Darowizny 1% w roku 2007 30 904,85 PLN   43 527,83 PLN
Budowa i utrzymanie placu zabaw   26 693,60 PLN 12 622,98 PLN

2006

Darowizny 1% w roku 2006 20 477,23 PLN   39 316,58 PLN

2005

Darowizny 1% w roku 2005 18 839,35 PLN   18 839,35 PLN