Budżet partycypacyjny

Szanowni Państwo!

Zarząd SKT nr 69 STO podjął decyzję o corocznym przeznaczaniu części środków z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na finansowanie budżetu partycypacyjnego.

Celem budżetu partycypacyjnego jest zaangażowanie społeczności szkolnej w rozwój Szkoły poprzez zgłaszanie projektów, dyskutowanie nad nimi i wskazywanie w głosowaniu tych, które w największym stopniu realizować będą ideę dobra wspólnego. 

Kwota przeznaczona na ten cel w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 20 000  zł.

Pomysłodawcami projektu mogą być: dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy, uczniowie, rodzice uczniów naszej Szkoły oraz członkowie Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 STO.

Propozycje projektów, na specjalnie przygotowanych formularzach, należy zgłosić do 11 stycznia 2024 r. do Prezesa Zarządu SKT nr 99 STO za pośrednictwem sekretariatu Szkoły. Po weryfikacji nastąpi ogłoszenie listy projektów poddanych głosowaniu, które odbędzie się w końcu lutego  2024 r.

Ewentualne pytania prosimy kierować osobiście lub drogą e-mailową pod adresem pani bibliotekarki Marzeny Raczko, która opiekuje się projektem z ramienia Rady Pedagogicznej, bądź do pana dyrektora Jarosława Pytlaka.

Budżet partycypacyjny - Regulamin

Budżet partycypacyjny - Załącznik nr 1

Budżet partycypacyjny - Załącznik nr 2