Budżet partycypacyjny

Szanowni Państwo!

Zarząd SKT nr 69 STO podjął decyzję o corocznym przeznaczaniu części środków z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na finansowanie budżetu partycypacyjnego.

Celem budżetu partycypacyjnego jest zaangażowanie społeczności szkolnej w rozwój Szkoły poprzez zgłaszanie projektów, dyskutowanie nad nimi i wskazywanie w głosowaniu tych, które w największym stopniu realizować będą ideę dobra wspólnego. 

Kwota przeznaczona na ten cel w roku szkolnym 2020/2021 wynosi 12 000  zł.

Pomysłodawcami projektu mogą być: dyrekcja, nauczyciele i inni pracownicy, uczniowie, rodzice uczniów naszej Szkoły oraz członkowie Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 STO.

Propozycje projektów, na specjalnie przygotowanych formularzach, należy zgłosić do 25 stycznia 2021 r. do Prezesa Zarządu SKT nr 99 STO za pośrednictwem sekretariatu Szkoły. Po weryfikacji nastąpi ogłoszenie listy projektów poddanych głosowaniu, które odbędzie się w dniach 22-24.02.2021 r. Termin ogłoszenia wyników głosowania i jego forma zostaną ustalone do końca stycznia.

Ewentualne pytania prosimy kierować osobiście lub drogą e-mailową pod adresem pani bibliotekarki Marzeny Raczko, która opiekuje się projektem z ramienia Rady Pedagogicznej, bądź do pana dyrektora Jarosława Pytlaka.

Budżet partycypacyjny - Regulamin 2020-21

Budżet partycypacyjny - Załącznik nr 1

Budżet partycypacyjny - Załącznik nr 2