Zgłoszenia do egzaminów KET, PET i FCE

Zgłoszenia do egzaminów KET, PET i FCE w dniu 27.05.2017

Do dnia 19.04.2017 (środa) do godziny 15.00 sekretariat szkoły przyjmuje zgłoszenia osób przystępujących do egzaminów KET, PET i FCE w dniu 27 maja 2017r. (sobota).  Zgłoszenie obejmuje wypełnienie formularza i uiszczenie opłaty egzaminacyjnej. Rodzic ucznia przystępującego do egzaminu jest zobowiązany osobistego wypełnianie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie oraz do uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w wysokości:

– egzamin KET 330 zł

– egzamin PET 350zł

– egzamin FCE 600zł

Wpłaty należy dokonać do 19.04.2017 r. na konto szkoły z dopiskiem „Opłata za egzamin KET, PET, FCE – imię i nazwisko ucznia”. Zgłoszenie jest przyjęte, jeśli we wskazanym terminie uiszczono opłatę i wypełniono formularz. Ze względu na konieczność przekazania informacji o wszystkich przystępujących do egzaminu do 20.04.2017, zgłoszenia po terminie nie będą rozpatrywane.

Aneta Świątek (2017.04.03)