Zapraszamy na zebrania klasowe

Klasowe zebrania rodziców odbędą się w dniach od 31 sierpnia do 6 września, wg grafiku podanego w kalendarium oraz poniżej (w rozwinięciu).

Rodziców uczniów klas „0” oraz 1b zapraszamy 31 sierpnia.
Rodziców uczniów pozostałych klas młodszych SP oraz klas gimnazjalnych zapraszamy 1 września.
Rodziców uczniów klas 4-6 zapraszamy 6 września.
Wszystkie zebrania rozpoczną się o godzinie 17.00.

Wychowawcy klas