Zebrania z rodzicami SP – 23-24

Godziny spotkań:

Klasa 1a SP –  31.08.23 – g. 17:00

Klasa 1b SP –  31.08.23 – g. 17:00

Klasa 2a SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 2b SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 2c SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 3a SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 3b SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 3c SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 4a SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 4b SP –  4.09.23 – g. 18:30

Klasa 4c SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 5a SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 5b SP –  4.09.23 – g. 18:30

Klasa 5c SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 6a SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 6b SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 6c SP –  4.09.23 – g. 17:00

Klasa 7a SP –  5.09.23 – g. 17:00

Klasa 7b SP –  5.09.23 – g. 18:30

Klasa 8a SP –  5.09.23 – g. 17:00

Klasa 8b SP –  5.09.23 – g. 18:30

Klasa 8c SP –  5.09.23 – g. 17:00