Święto Edukacji Narodowej w STO na Bemowie

14 października – Święto Edukacji Narodowej – jest dniem wolnym od zajęć edukacyjnych. Oznacza to, że nie mamy lekcji i zajęć popołudniowych. Ale świętujemy aktywnie!

Szkoła działa w normalnych godzinach pracy, czyli 7.15-18.00. Po zaplanowanych zajęciach zorganizowane są zajęcia opiekuńcze. Wychowawcy klas 1-6 poproszą Państwa o deklarację dotyczącą godziny opuszczenia szkoły przez dziecko w tym dniu. Bardzo jej potrzebujemy, aby zaplanować opiekę.

W dniu Święta odwołaliśmy obiady uczniów klas 7-8 SP i SLO, w przypadku uczniów klas 1-6 obiad należy odwołać w sekretariacie, jeśli dziecko nie będzie z niego korzystało.

Głównym sposobem świętowania będzie, po raz drugi w historii, spacer w ramach akcji STO-kathon – „Kilometry dla edukacji”. O celu tegorocznego STO-kathonu oraz możliwościach włączenia się w akcję rodziców poinformujemy Państwa osobno.

Tego dnia w szkole odbędzie się także apel dla klas 2-6 oraz pasowanie na ucznia szkoły dla pierwszaków (SP).  Każda z grup wiekowych działa więc odmiennie, niż pozostałe:

Klasy pierwsze SP

Uczniowie przychodzą do szkoły normalnie, na godzinę 8.15. Do godziny 10.00 przechodzą test na pierwszaka rozwiązując zadania i zagadki przygotowane przez starszych kolegów. O godzinie 10.00 odbędzie się uroczystość pasowania, po której uczniowie wybiorą się na spacer, aby „przedreptać” swoje kilometry dla edukacji (spacer ok 2 km w najbliższej okolicy szkoły).

Po spacerze ok. 11.40 kuchnia zaprasza na obiad. Później działa świetlica. Dzieci są do odebrania ze szkoły o dowolnej porze po obiedzie lub tuż przed nim. 

Klasy 2-6 SP

Uczniowie przychodzą do szkoły normalnie, na 8.15. Do godziny 9.00 uczestniczą w uroczystym apelu, po którym wybiorą się na spacer – kilometry dla edukacji. Po powrocie do szkoły jedzą obiad (klasy 2-3 między 12.00 a 13.00, klasy 4-6 między 13.00 a 14.00). Później działa świetlica. Dzieci są do odebrania ze szkoły o dowolnej porze po obiedzie lub tuż przed nim. 

Klasy 7 SP

Uczniowie klas 7 SP przychodzą do szkoły na godzinę 8.15  biorą udział w apelu, podczas którego zaprezentują niespodziankę przygotowaną dla młodszych uczniów i nauczycieli. Potem wyruszają na marsz STO-kathon. Uczniowie mogą wrócić do szkoły z opiekunami lub udać się do domu z miejsca zakończenia marszu po okazaniu wychowawcy stosownego upoważnienia od rodziców zezwalającego na samodzielny powrót.

Klasy 8 SP

Klasy 8SP spotykają się o godzinie 9.00 i udają się na marsz. Uczniowie klas 7-8 mogą wrócić do szkoły z opiekunami lub udać się do domu z miejsca zakończenia marszu po okazaniu wychowawcy stosownego upoważnienia od rodziców zezwalającego na samodzielny powrót. Uczniowie mogą wrócić do szkoły z opiekunami lub udać się do domu z miejsca zakończenia marszu po okazaniu wychowawcy stosownego upoważnienia od rodziców zezwalającego na samodzielny powrót.

Liceum

Uczniowie przychodzą do szkoły na godz. 9.00 i uczestniczą wyłącznie w spacerze z zadaniami. Zajęcia dla nich trwają do godziny 12.00-12.30 (w zależności od grupy)).

Szczegółowe informacje o trasach, dokładnych godzinach powrotu do szkoły, ubiorze, wyposażeniu przekażą wychowawcy klas.

Jarosław Pytlak

8.10.2022 r.