Ruszają zajęcia dodatkowe

W poniedziałek 19. września rozpoczynają się zajęcia dodatkowe dla wszystkich uczniów naszej szkoły. W szkole podstawowej dzieci otrzymały swoje indywidualne plany w piątek, do rąk własnych.

Ze względu na zbyt małe zainteresowanie nie powstały następujące zajęcia: w klasach 1-3 „Rysowanie na ekranie”, zaś w klasach 4-6: „Gry interakcyjne”, „Gotowanie 4-6”, „Gazetka przyrodnicza”, „Kino z książką”, „English Games” i „Koło informatyczne”.

W poniedziałek Pani Ewa Pytlak przyjmuje od dzieci uwagi dotyczące zmian w planie.

 (18.09) Marzena Derejko, Ewa Pytlak