Rekrutacja do Liceum

Rozpoczynamy rekrutację uczniów do klas pierwszych SLO nr 99 STO w Warszawie, na rok szkolny 2023/2024.

Zebranie informacyjne odbędzie się 2 lutego 2023 roku w godzinach od 17.30 do 19.30, w trybie stacjonarnym, w siedzibie Szkoły przy ul. Powstańców Śląskich 67a. Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane: kandydatów i ich rodziców. 

W celu zapewnienia sprawnego przebiegu spotkania, prosimy o wcześniejsze (do 31.01) zgłoszenie zamiaru przybycia, pocztą elektroniczną na adres: rekrutacja@stonabemowie.edu.pl, z podaniem liczby osób, ich nazwisk i imion oraz statusów (kandydat(ka) / rodzic).

Podczas zebrania zaprezentujemy program Szkoły oraz zasady i terminarz procedury rekrutacyjnej, której zakończenie planujemy na 31 marca 2023 roku. Odpowiemy też na wszystkie pojawiające się pytania.

Więcej informacji na temat rekrutacji znajduje się na stronie internetowej SLO nr 99 STO.

Jarosław Pytlak
Dyrektor STO na Bemowie