Opłaty we wrześniu 2016 roku

W rozwinięciu podajemy aktualny wykaz opłat za szkołę.
Uwaga! Termin wpłaty czesnego upływa 8 września br.

Klasy 0a, 0b i 1b ………………. 1500 PLN (z wyżywieniem)
Klasy 1a, 2-6 …………………… 1300 PLN
Klasy 1-3 GIM ………………….. 1200 PLN
Zniżka czesnego na drugie i dalsze dzieci wynosi 100 PLN.


Obiad – cena 10 PLN, opłata za miesiąc = 210 PLN
Basen – cena 7 PLN, opłata za semestr zostanie podana 1 września.

Sekretariat