Dzień otwarty w klasach 1-8

We wtorek 13.12.2022 r. w godzinach 17.00-19.00 odbędzie się dzień otwarty klas 1-8 na Platformie Teams.

Zespół SP 24 

Jeżeli chcą Państwo spotkać się z wybranym nauczycielem, to prosimy o napisanie maila do konkretnej osoby. Nauczyciele ustalą kolejność spotkań i wyślą Państwu indywidualne zaproszenie.