Bookworms 2023 dla klas 1-3 oraz 4-6

Serdecznie zapraszamy na czwartą już edycję anglojęzycznego konkursu czytelniczego. Szczegóły w regulaminie.

Regulamin konkursu Bookworms 2023 dla klas 1-3 i 4-6

1. W konkursie mogą wziąć wszyscy uczniowie klas 1-6.
2. Celem konkursu jest rozbudzanie zamiłowania do czytania literatury anglojęzycznej, a także zachęcanie do twórczej aktywności.
3. Głównym zadaniem jest przeczytanie książki w języku angielskim nawiązującej do piękna natury/opisu przyrody i zareklamowanie tego aspektu w języku angielskim w wypowiedzi nie dłuższej niż 90 sekund.
4. Kryteria oceniania:
a) Płynność i poprawność wypowiedzi
b) Kostium/scenografia
c) Wyraz artystyczny/oryginalność
5. Występ przed komisją konkursową nastąpi 25.04 o godz.14:00, a ogłoszenie wyników do końca kwietnia.
6. Zgłoszenia do konkursu przyjmujemy drogą mailową do swojego nauczyciela języka angielskiego oraz Anny Leleń do 20 kwietnia. Prosimy o wskazanie tytułu wybranej książki.
7. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom i ocenę celującą/dodatkowe 2 punkty z języka angielskiego.
8. Pierwsze trzy miejsca ( osobno dla klas 1-3 oraz 4-6)zostaną nagrodzone książkami w języku angielskim.