BASEN

W obecnym roku szkolnym będziemy kontynuować zajęcia na pływalni dla uczniow kla 2. i 3.

Korzystamy z basenu przy ul. Oławskiej 3. Zajęcia odbywać się będą w piątki w dwóch turach turach. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 2-3. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. Uczniowie klas trzecich korzystają z basenu bezpłatnie, w ramach obowiązkowej nauki pływania. Pozostali uczniowie , czyli uczniowie klas drugich płacą 240 złotych za semestr (zajęcia od 8 września do 12 stycznia). Rodzice wnoszą opłaty za cały semestr z góry. Na zajęcia uczniowie są dowożeni autokarem, a po nich, także autokarem, przywożeni z powrotem do Szkoły. Zajęcia rozpoczynamy 8 września. Zgłoszenia przyjmowane są u wychowawców klas na zebraniach klasowych. Rodzic zobowiązany jest do wpisania ucznia na listę uczestników i potwierdzenia uczestnictwa własnoręcznym podpisem. Bez dopełnienia tej formalności dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.