Aktualności

 • Przyznano stypendia naukowe!

  Przyznano stypendia naukowe!

  Listy uczniów klas 5-7 Szkoły Podstawowej oraz 2-3 Gimnazjum, którzy otrzymali stypendia naukowe za wyniki osiągnięte w roku szkolnym 2016/2017, wiszą już na tablicy koło sekretariatu.

  Na użytek wszystkich zainteresowanych prezentujemy garść informacji statystycznych i porządkowych.

  Stypendium I stopnia, w wysokości 80 złotych miesięcznie, wypłacane od września 2017 do stycznia 2018 roku otrzymało siedmioro uczniów obecnych klas piątych oraz sześcioro szóstoklasistów.

  Stypendium II stopnia, w wysokości 70 złotych miesięcznie, wypłacane podobnie, otrzymała jedna uczennica klasy szóstej

  Stypendium III stopnia, w wysokości 50 złotych miesięcznie, wypłacane podobnie, otrzymało trzynaścioro piątoklasistów i sześcioro szóstoklasistów.

  Razem w klasach 5-6 przyznano zatem aż 33 stypendia, a przypominamy, że od drugiego semestru „do gry” wejdzie 65 czwartoklasistów, którzy po raz pierwszy staną przed szansą uzyskania stypendium naukowego.

  W klasach siódmych jednorazowe stypendium I stopnia, w wysokości 300 złotych, odbierze ośmioro uczniów, zaś jednorazowe stypendium III stopnia, w wysokości 100 złotych – kolejna jedenastka (stypendiów II stopnia nie przyznano).

  Gimnazjaliści tradycyjnie otrzymali dwa rodzaje stypendiów naukowych:

  Za wyniki w nauce (średnią ocen powyżej 5,0, przy co najmniej bardzo dobrej ocenie zachowania) uhonorowanych zostało 43 uczniów, co stanowi połowę (!) stanu liczebnego klas 2-3 GIM. Natomiast za pełną realizację Indywidualnego Planu Rozwoju (przy minimum 15. podjętych zadania i co najmniej bardzo dobrej ocenia zachowania) nagrodzonych zostało aż 47 uczniów!

  Przypominamy, że stypendia można odbierać od 8 do 25 dnia każdego miesiąca, podczas przerwy obiadowej, osobiście w sekretariacie szkoły, za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej. Warunkiem wypłaty jest bieżące uregulowanie przez rodziców opłat za naukę.

  Stypendia mogą być odbierane do momentu ogłoszenia następnych list stypendystów po zakończeniu I semestru (lub trymestru) nauki. Wyjątek dotyczy stypendiów wstrzymanych z powodu zaległości w opłatach za szkołę. Mogą one być odbierane do dnia 30. czerwca 2018 roku.

  Stypendium nie odebrane w wyznaczonym terminie zostaje anulowane. Zapraszamy zatem bez zwłoki do kasy!

  Dyrekcja Zespołu Szkół

  (17.09.2017)

 • Zajęcia dodatkowe „English is Fun” dla klas 4-5

  Zajęcia dodatkowe „English is Fun” dla klas 4-5

  Uwaga! Uruchomiliśmy nowe zajęcia z języka angielskiego English is Fun dla uczniów klas 4-5.

   

  W związku z bardzo dużym zainteresowaniem zajęciami dodatkowymi z języka angielskiego niezwiązanymi z certyfikatami KET i PET informujemy, że podjęliśmy decyzję o uruchomieniu nowego kursu English is Fun.

  Zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu. Ich celem będzie rozwijanie pasji do języka angielskiego, poszerzanie słownictwa oraz  zagadnień gramatycznych.

  Na zajęcia mogą zapisać się uczniowie z klas 4-5, którzy nie uczestniczą w zajęciach KET i PET.

  Prosimy o zadeklarowanie chęci udziału dziecka w tym kursie do 15 września br. i przekazanie tej informacji Wychowawcy klasy.

  Anika Kowalewska-Chiarini

  [14.09.2017]

 • Grand Prix Parkofrajdy w kolarstwie górskim

  Grand Prix Parkofrajdy w kolarstwie górskim

  Zapraszamy na jesienną edycje naszych zawodów w kolarstwie górskim. Maja Włoszczowska, Rafał Majka  i Michał Kwiatkowski też tak zaczynali. Przybywajcie!

  KLASYK W KOLARSTWIE GÓRSKIM

  O GRAND PRIX PARKOFRAJDY –

  Tour de Górka

  ZESPÓŁ SZKÓŁ STO NA BEMOWIE

  zaprasza na zawody w kolarstwie górskim.

  Termin:

  Sobota 23 września 2017

  Miejsce zawodów:

  Park Górczewska na Jelonkach (park znajduje się między naszą szkołą

  a ulicą Lazurową) – wjazd od ul. Powstańców Śląskich w ul. Muszlową.

  Uwaga!  Wyścig odbędzie się przy pierwszej górce za kościołem.

  Zawody odbędą się niezależnie od warunków atmosferycznych.

  Kategorie wiekowe i program zawodów:

  • godz. startu 11.00 – rocznik 2010 (1 pętla – około 500m),
  • godz. startu 11.15 – rocznik 2009 (1 pętla),
  • godz. startu 11.30 – rocznik 2008 (1 pętla),
  • godz. start u 11.45 – rocznik 2011 (pół pętli),
  • godz. start u 12.00 – rocznik 2012 i młodsi (pół pętli),
  • godz. startu 12.15 – rocznik 2007 (dziew. 1 p / ch. 2 p,
  • godz. startu 12.30 – rocznik 2006 (dziew. 1 p/ ch. 2 p),
  • godz. startu 12.45 – Elite! 2001 i starsi (5 p / d ustalenia),
  • godz. startu 13.05 – rocznik 2002-2004 (dziew 2 /ch.4 p),
  • godz. startu 13.20 – rocznik 2005 (dziew. 2 p / ch. 3 p).
  • Wyścig sztafet szkół podstawowych ok.13.40 (startuje czterech uczniów i osoba dorosła).
  • Wszystkich zawodników prosimy o przybycie na zawody pół godziny przed startem swojej kategorii.
  • Godziny startów są orientacyjne i mogą ulec niewielkiej zmianie!
  • Zapisy i wydawanie numerów startowych odbywa się w dniu zawodów.

  Zapisów dokonują rodzice, opiekunowie bądź nauczyciele .

  We wszystkich kategoriach dziewczynki i chłopcy startują oddzielnie.

  Zawodnicy startują obowiązkowo w kaskach!!!

   

  Piotr Melon, Filip Wojewoda (14.09.2008)

 • Korespondencja próbna

  Korespondencja próbna

  Do wszystkich osób, których adresy e-mailowe znajdują się w szkolnej bazie mailingowej, został 11 września wysłany „Harmonogram roku szkolnego 2017-2018”.

  Przesyłka ta, której nadawcą jest „Kurier szkolny ZS STO na Bemowie”, ma zarazem charakter testowy, sprawdzający drożność tego kanału komunikacji. Jeżeli ktoś z rodziców jej nie otrzymał, proszony jest o zgłoszenie tego faktu, najlepiej e-mailem do dyrektora Jarosława Pytlaka (pytlak@pytlak.com.pl).

  Jarosław Pytlak

  (11.09.2017)

   

 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego FCE dla klas 6

  Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego FCE dla klas 6

  Uwaga! Osoby, które zdały egzamin Cambridge PET w ubiegłym roku szkolnym!

  Przysługuje Wam prawo automatycznego zapisu na zajęcia dodatkowe FCE dla klas szóstych (mają prawo zaznaczyć ten kurs znakiem „+” w karcie wyboru zajęć dodatkowych). Pozostali chętni, którzy chcą uczestniczyć w tych zajęciach, ale nie mają certyfikatu PET, muszą przystąpić do egzaminu kwalifikującego w najbliższy poniedziałek 11 września o godzinie 16:00 (sale klasy: 4c, 6b, 5b). Wyniki egzaminu będą podane uczniom we wtorek 12 września. Tylko pozytywny wynik daje możliwość uczestniczenia w kursie (prawo do zaznaczenia tych zajęć na karcie wyboru zajęć dodatkowych znakiem „+”).

  Anika Kowalewska-Chiarini

  (07.09.2017)

 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego PET dla klas 5-6

  Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego PET dla klas 5-6

  Uwaga! Osoby, które zdały egzamin Cambridge KET w ubiegłym roku szkolnym!

  Przysługuje Wam prawo automatycznego zapisu na zajęcia PET.

  Pozostali chętni, którzy chcą uczestniczyć w tych zajęciach, ale nie mają certyfikatu KET, muszą przystąpić do egzaminu kwalifikującego w najbliższy poniedziałek 11 września o godzinie 16:00 (sale klasy: 4c, 6b, 5b). Wyniki egzaminu będą podane uczniom we wtorek 12 września. Tylko pozytywny wynik daje możliwość uczestniczenia w kursie (prawo do zaznaczenia tych zajęć na karcie wyboru zajęć dodatkowych znakiem „+”).

  Anika Kowalewska-Chiarini

  (7.09.2017)

 • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego KET dla klas 4-6

  Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego KET dla klas 4-6

  Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu Cambridge KET  muszą przystąpić do egzaminu kwalifikującego. 

  Egzamin odbędzie się w najbliższy poniedziałek 11 września o godzinie 16:00 (sale klasy: 4c, 6b, 5b).

  Wyniki egzaminu będą podane uczniom we wtorek 12 września. Tylko pozytywny wynik egzaminu daje możliwość uczestniczenia w kursie (prawo do zaznaczenia tych zajęć na karcie wyboru zajęć dodatkowych znakiem „+”).

  Zespół anglistów

 • Wyjazd integracyjny do Muszyny

  Wyjazd integracyjny do Muszyny

  Klasy 7 SP oraz 3 klasy gimnazjum 11 września udają na tradycyjny wyjazd integracyjny. W tym roku docelowym miejscem będzie Muszyna. Zbiórka na szkolnym parkingu w poniedziałek 6:45.

  Powrót w piątek ok godziny 18. Koszt wyjazdu to 740 zł.

  Kliknij aby pobrać Informator Muszyna integracja 2017

 • Wyjazd 2 klas gim na EDB

  Wyjazd 2 klas gim na EDB

  Klasy 2 gimnazjum w 11.09.2017 (poniedziałek), wyjeżdżają na zajęcia EDB do Muszyny. Zbiórka o 6.45 przed szkołą. Powrót 15.09.2017 ok 18.00 na parking  szkolny. 

  Podczas wyjazdu uczniowie będą realizowali zajęcia Edukacja dla bezpieczeństwa.
  Koszt wyjazdu to 200 zł.

  Kliknij aby pobrać Informator Muszyna EDB 2017

 • Zebrania rodziców

  Zebrania rodziców

  Zapraszamy na zebrania rodziców w następujących terminach:

  Klasy 0a i 0b – 31.08.2017 ( czwartek) godzina 17.00

  Klasy 1-3 – 4.09.2017 (poniedziałek) godzina 17.00

  Klasy 4a, 4d, 5a, 6a – 4.09.2017 (poniedziałek) godzina 17.00

  Klasy 4b, 4c, 5b, 6b – 5.09.2017 (wtorek) godzina 17.00

  Klasy 7abc, 2abG,  3abcG  – 5.09.2017 (wtorek) godzina 17.30

  Wychowawcy

  (28.08)

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018

    W poniedziałek 4 września zapraszamy  wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2017/18 według następującego grafiku:

  Klasy 0a i 0b godzina 8.15

  Klasy 1-3 godzina 9.00

  Klasy 4-6 godzina 10.00

  Klasy 7abc oraz klasy gimnazjalne godzina 11.00.

   4 września szkoła działa w normalnych godzinach pracy 7.15 – 18.00, pełniąc opiekę świetlicową. Tego dnia nie  zapewniamy posiłków.

  Wychowawcy

  (28.08)

 • Nauczyciele rozpoczynają pracę.

  Nauczyciele rozpoczynają pracę.

  Wszystkich nauczycieli zapraszamy na inauguracyjne spotkanie Rady Pedagogicznej, które odbędzie się w środę, 23 sierpnia.

  Rozpoczęcie obrad plenarnych przewidujemy na godzinę 10.00 (w klubie „Marta”). Wcześniej, o godzinie 9.00 odbędzie się spotkanie dla osób rozpoczynających w tym roku szkolnym pracę w Zespole Szkół STO na Bemowie.

  Jarosław Pytlak
  (21.08.2017)

 • II turnus kolonii w Rudawce

  II turnus kolonii w Rudawce

  Wyjazd II turnusu kolonii w Rudawce odbędzie się 9 lipca (niedziela) o godzinie 8.30 spod szkoły.

  Jarosław Pytlak

 • Wakacyjne porządki

  Wakacyjne porządki

  Przypominamy, że należy zabrać wszystkie rzeczy dzieci z półek oraz z szatni. Prosimy również o przejrzenie kącika rzeczy znalezionych.

  We wtorek 27 czerwca ok. godz. 11:00 rzeczy pozostawione w szkole zostaną przekazane do Caritasu.

   

  Wychowawcy

 • Opieka świetlicowa w piątek 23 czerwca

  Opieka świetlicowa w piątek 23 czerwca

  Uczniowie Szkoły Podstawowej mogą skorzystać z opieki świetlicowej w dniu 23 czerwca, w godzinach od 7.15 do 18.00.

  Zapisy prosimy kierować do poniedziałku (19 czerwca) pocztą elektroniczną na adres sekretariat@sp24sto.edu.pl, z podaniem imienia i nazwiska dziecka oraz orientacyjnego zakresu godzin, w jakich tego dnia będzie przebywać w szkole.

   

  Wychowawcy