Aktualności

 • Powroty klas 7, 8 i 3G z EDB/wyjazdu integracyjnego

  Powroty klas 7, 8 i 3G z EDB/wyjazdu integracyjnego

  W związku z robotami na muszlowej uległo zmianie miejsce przyjazdu. Powrót autokarów zmieniony na parking pod Tesco.

 • Stypendia, stypendia!!!

  Stypendia, stypendia!!!

  Na tablicy przy wejściu do sekretariatu znajdują się już listy tegorocznych stypendystów naukowych.

  Obok wywieszony jest „Regulamin funduszu stypendialnego”, w którym zapisano kryteria przyznawania stypendiów oraz zasady ich wypłacania. Z regulaminem można również zapoznać się na stronie internetowej Zespołu Szkół (zakładka STO na Bemowie/Zespół Szkół/Ważne dokumenty) albo klikając tutaj.

  Jarosław Pytlak

  11.09.2018

 • Spotkanie RPR

  Spotkanie RPR

  11.09.2018 (wtorek) o godz. 17.30 w sali 6b odbędzie się spotkanie Rady Przedstawicieli Rodziców.

                                                                                                                                             Serdecznie zapraszam, Ewa Pytlak

 • Pierwsza korespondencja e-mailowa

  Pierwsza korespondencja e-mailowa

  9 września została rozesłana pierwsza w tym roku szkolnym korespondencja e-mailowa do rodziców.

  Wykorzystaliśmy w tym celu posiadane przez Szkołę listy mailingowe. Jeśli ktoś nie otrzymał tego dnia przesyłki, proszę o sygnał na adres jpytlak@sp24sto.edu.pl.

  Jarosław Pytlak

  9.09.2018

 • REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PET

  REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO PET

  DLA KLAS 5-6

  (nie dotyczy osób kontynuujących naukę w grupach PET)

  Osoby, które zdały egzamin Cambridge KET (Key English Test) w ubiegłym roku szkolnym lub osoby kontynuujące naukę w grupie PET mogą automatycznie zapisać się na zajęcia dodatkowe PET (mają prawo zaznaczyć ten kurs znakiem „+” w karcie wyboru zajęć dodatkowych) w roku szkolnym 2017/2018.

  Pozostali chętni, którzy chcą uczestniczyć w tych zajęciach, ale nie mają certyfikatu KET, muszą przystąpić do egzaminu kwalifikującego w najbliższy czwartek 6 września o godzinie 15:00 (zbiórka przed wejściem w holu głównym w SP). Wyniki egzaminu będą podane uczniom w piątek 7 września. Tylko pozytywny wynik daje możliwość uczestniczenia w kursie (prawo do zaznaczenia tych zajęć na karcie wyboru zajęć dodatkowych znakiem „+”).

  Barbara Konończuk  04/09/2018

 • REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KET

  REKRUTACJA NA ZAJĘCIA DODATKOWE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KET

  DLA KLAS 4 – 6

   

  (nie dotyczy osób kontynuujących naukę w grupach KET)

  Osoby, które chcą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych przygotowujących do egzaminu Cambridge KET w roku szkolnym 2018/2019 muszą  przystąpić do egzaminu kwalifikującego w najbliższy czwartek 6 września o godzinie 15:00 (zbiórka przed wejściem w holu głównym w SP). Wyniki egzaminu będą podane uczniom w piątek 7 września. Tylko pozytywny wynik egzaminu daje możliwość uczestniczenia w kursie (prawo do zaznaczenia tych zajęć na karcie wyboru zajęć dodatkowych znakiem „+”).

  Barbara Konończuk  04/09/2018

 • Wyjazd 7 SP i 3 SG

  Wyjazd 7 SP i 3 SG

  Od 10.09-14.09 klasy 7 SP i 3 SG mają wyjazd integracyjny do Jeleniej Góry. Odjazd godzina 7.00 z parkingu pod szkołą. Powrót ok. 19.00 do szkoły. Koszt wyjazdu 740 zł.

 • Wyjazd 8 klas na EDB

  Wyjazd 8 klas na EDB

  Od 10.09-14.09 klasy 8 SP wyjeżdżają na  warsztaty Edukacja dla Bezpieczeństwa. Odjazd godzina 7.00 z parkingu pod szkołą. Koszt  warsztatów 250 zł.

 • Opłaty za szkołę

  Opłaty za szkołę

  Zapraszamy do regulowania opłat za szkołę za wrzesień 2018/2019.

   

  Szkoła Podstawowa nr 24 STO:

  Czesne w klasach Oa, Ob – 1590 zł
  Czesne w klasach 1-8 – 1370 zł
  Obiady – 190 zł

  Społeczne Gimnazjum nr 99 STO:

  Czesne – 1270 zł
  Obiady – 190 zł

  Przypominamy, że na drugie i kolejne dzieci przysługuje zniżka 100 zł.

  Termin płatności mija 8 września 2018 roku. Prosimy o terminowe regulowanie opłat.

 • Zamawianie obiadów

  Zamawianie obiadów

   Wydawanie posiłków w stołówce szkolnej rozpoczynamy od wtorku 4 września.
  W rozwinięciu więcej informacji na ten temat.

  Klasy 0a i 0b

  Uczniowie mają zapewnione 3 posiłki dziennie i nie wymagąją dodatkowych zgłoszeń.

  Klasy 1 – 8
  Przypominamy, że zupa jest dla wszystkich uczniów w ramach czesnego, zaś drugie dania są dla dzieci chętnych. Zapisy w sekretariacie szkoły – telefonicznie (22)6659242, 500-062-792, drogą elektroniczną sekretariat@sp24sto.edu.pl lub osobiście.  Zgłoszenia na wtorek 5 września będą przyjmowane do 9 rano. Dzieci zgłoszone w terminie późniejszym będą otrzymywały posiłki od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu.
  Uwaga! Dokonanie wpłaty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka.

  Gimnazjum
  Uczniowie gimnazjum mogą zapisywać się na obiady pełne (zupa i II danie) lub tylko zupę. Zapisy w sekretariacie szkoły – telefonicznie (22)6659242, 500-062-792, drogą elektroniczną (sekretariat@sp24sto.edu.pl) lub osobiście. Zgłoszenia na wtorek 5 września przyjmowane będą do 9 rano. Dzieci zgłoszone w terminie późniejszym będą otrzymywały posiłki od następnego dnia roboczego po zgłoszeniu.
  Uwaga! Dokonanie wpłaty nie jest równoznaczne ze zgłoszeniem dziecka.

  Krystyna Budziszewska

 • BASEN

  W obecnym roku szkolnym będziemy kontynuować zajęcia na pływalni.

  Korzystamy z basenu przy ul. Oławskiej 3. Zajęcia odbywać się będą w piątki w godzinach 13.30 – 14.00, 14.00 – 14.30 oraz 14.30 – 15.00. Zajęcia są przeznaczone dla uczniów klas 0-3. Uczniowie zostaną podzieleni na grupy po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń. Uczniowie klas drugich korzystają z basenu bezpłatnie, w ramach obowiązkowej nauki pływania. Pozostali uczniowie ( klasy  0, 1 i 3) płacą 126 złotych za semestr (zajęcia  od 14 września do końca stycznia). Rodzice wnoszą opłaty za cały semestr z góry. Na zajęcia uczniowie są dowożeni autokarem, a po nich, także autokarem, przywożeni z powrotem do Szkoły. Zajęcia rozpoczynamy 14 września. Zgłoszenia przyjmowane są u wychowawców klas na zebraniach klasowych. Rodzic zobowiązany jest do wpisania ucznia na listę uczestników i potwierdzenia uczestnictwa własnoręcznym podpisem. Bez dopełnienia tej formalności dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach.

  Krystyna Budziszewska ( 31.08.2018)

 • Zebrania klasowe

  Zebrania klasowe

  Wszystkich Rodziców zapraszamy na zebrania klasowe.

   

  Klasy 0a, 0b – w czwartek 30 sierpnia o godzinie 17:00.

  Klasy 1b, 2b, 3b – w poniedziałek 3 września o godzinie 17:00.

  Klasy 1a, 2a, 3a – w poniedziałek 3 września o godzinie 17:30.

  Klasy 7a, 7b – w poniedziałek 3 września o godzinie 17:00.

  Klasy 3a, 3b gimnazjum – w poniedziałek 3 września o godzinie 17:00.

  Klasa 8a – w poniedziałek 3 września o godzinie 17:00.

  Klasa 8b – w poniedziałek 3 września o godzinie 17:45.

  Klasa 8c – w poniedziałek 3 września o godzinie 18:30.

  Klasy 4b, 5b, 5c, 6b – we wtorek  4 września o godzinie 17:00.

  Klasy 4a, 5a, 5d, 6a – we wtorek  4 września o godzinie 18:15.

   

  Wychowawcy (28.08.2018)

 • Składki członkowskie SKT nr 69 STO

  Składki członkowskie SKT nr 69 STO

  Składki członkowskie w SKT nr 69 STO w roku szkolnym 2018/2019

  Kwota składki wynosi 49 złote rocznie. Wpłaty mogą być dokonywane w sekretariacie szkoły lub na rachunek bankowy.

  Samodzielne Koło Terenowe nr 69 STO
  ul. Powstańców Śl. 67a, 01-355 Warszawa
  nr rach: 03 1600 1286 0003 0032 0181 0002

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

  Zapraszamy na uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, które odbędzie się 3 września 2018 roku.

   

  Klasy 0a i 0b o godzinie 8:15.

  Klasy 1 – 3 o godzinie 9:00.

  Klasy 4 – 6 o godzinie 10:00.

  Klasy 7 – 8 oraz gimnazjum o godzinie 11:00.

  Tego dnia szkoła zapewnia opiekę świetlicową w godzinach 7:15 – 18:00.

   

  Wychowawcy (28.08.2018)

 • Wtorek 12.06.2018 – odwołane zajęcia dodatkowe

  Wtorek 12.06.2018 – odwołane zajęcia dodatkowe

  Uprzejmie informujemy, że we wtorek 12 czerwca z powodu Rady Klasyfikacyjnej nie będzie zajęć dodatkowych. 

  Zapewniamy opiekę i  zajęcia świetlicowe.