Discover European Nature

Projekt „European Nature – learn, discover and cooperate” jest realizowany w ramach programu ERASMUS+, akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Jego celem jest wypracowanie europejskiego wymiaru działania szkoły przez podniesienie poziomu znajomości języka obcego oraz podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów europejskich wśród członków społeczności szkolnej.

Wydarzeniem otwierającym cykl działań projektowych będzie „Święto szkoły” w czerwcu 2017 pod hasłem „Amazing Europe”. Wszystkie punkty poświęcone będą poznawaniu krajów europejskich i ich przyrody. W listopadzie 2017 przeprowadzony zostanie dzień anglojęzyczny „Amazing Europe”. Realizowane także będą w szkole podstawowej interdyscyplinarne projekty klasowe poświęcone europejskiej przyrodzie oraz  gimnazjalne projekty społeczne i naukowe – „Discover European Nature”. Uwieńczeniem całego projektu będzie festyn  i gra terenowa podczas obchodów Dnia Ziemi na Bemowie w kwietniu 2018 r. zorganizowane pod hasłem „Plants and animals in Europe” adresowane do placówek oświatowych dzielnicy Bemowo.

W projekcie będzie uczestniczyć cała społeczność Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W tym 70 nauczycieli i 355 uczniów. Uczestnikami zaplanowanych mobilności będą nauczyciele nauczania zintegrowanego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, nauczania języków obcych oraz informatyki. Wszyscy uczestnicy mobilności korzystać będą z platform edukacyjnych, możliwości tworzenia filmów, prezentacji, komiksów, quizów, krzyżówek oraz umieszczania uczniowskich materiałów na szkolnej stronie. Projekt ma szeroki zasięg oddziaływań. Bezpośrednimi adresatami jest 22 nauczycieli uczestniczących w mobilnościach, którzy podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą zespołu nauczycielskiego. Wzrośnie tym samym potencjał intelektualny kadry pedagogicznej i ich umiejętności zawodowe. Dzięki zadaniom projektowym realizowanym w szkole pośrednimi odbiorcami projektu staną się uczniowie – 360 osób oraz ich rodzice. Ze względu na to, że szkoła prężnie działa w środowisku lokalnym, organizując obchody Dnia Ziemi odbiorcą projektu będą uczestnicy gry i festynu, czyli około 600 uczniów i 50 nauczycieli  z bemowskich placówek oświatowych.

Realizacja projektu przyniesie długoterminowe korzyści. Dzięki tematyce projektu zwiększy się wiedza wszystkich jego bezpośrednich i pośrednich uczestników na temat przyrody i kultury europejskiej, co będzie skutkowało poczuciem przynależności do europejskiej wspólnoty, zainteresowaniem je życiem i problemami.


W ramach projektu odbyły się 3 tury mobilności, w których uczestniczyło ośmioro nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele byli na Malcie, podnosili swoje kwalifikacje językowe i informatyczne. Uczestnicy mobilności mieli okazję spotkać i podzielić się doświadczeniami z nauczycielami  z innych krajów europejskich. 30 sierpnia 2016, po powrocie pierwszych uczestniczek, odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej „Wykorzystanie poznanych narzędzi informatycznych w pracy z dziećmi”. Prezentacja przedstawiająca poznane narzędzia tutaj. Wszyscy nauczyciele poznali także  kulturę, zwyczaje i przyrodę Malty.

Nauczyciele przeprowadzili w ramach projektu zajęcia z dziećmi w języku angielskim, jak również zajęcia z wykorzystaniem narzędzi poznanych w trakcie mobilności:

  • Lekcje z wykorzystaniem aplikacji „Hot Potatoes” i Voki odbyły się w klasach 6a i 6b - Solar System - lekcja metodą CLIL. Homework
  • Klasa 5a i 5b używała aplikacji learning Apps w formie quizów i zabaw utrwalających słownictwo.
  • Klasy 5 – podczas zajęć dodatkowych z przyrody używano aplikacji learning Apps.
  • W klasach 5a i 5b – The Vistula River – lekcja metodą CLIL.Game of matching
  • Klasa 5 – „Ruch obiegowy Ziemi” – lekcja z użyciem aplikacji Learning Apps.
  • W klasach 4a i 4b – Past Simple irregular verbs przy użyciu aplikacji Voki.
  • W klasach 5 i 6 uczniowie tworzyli quizy za pomocą Kahoot.
  • W zerówkach odbyła się lekcja z użyciem aplikacji VOKI "Happy Birthday". Konspekt voki zerowka 

W gimnazjum powstał słownik angielsko polski wykorzystywany na lekcjach chemi i fizyki.

Wszyscy uczestnicy mobilności mieli szanse podziwiać piękną i niepowtarzalną przyrodę Malty. Zdjęcia poniżej.

W ramach projektu przed każdą mobilnością zorganizowano spotkania dotyczące różnic kulturowych i bezpieczeństwa za granicą. Stworzono prezentacje o krajach, w których odbywa się mobilność Informacje MaltaInformacje - Wielka Brytania - przygotowanie uczestników mobilności – logistyka, podróż, mapy, ubezpieczenia.

Dnia 14.03.2017r odbyło się szkolenie zespołów Rady Pedagogiczne po drugich mobilnościach na Maltę  Katarzyna Komisarz przygotowała prezentację o kreatorze Wix, edpuzzle, adobe spark oraz learning apps Empowerment in ECT skills. Magdalena Klimek dzieliła się doświadczeniami zdobytymi na kursie o różnych sposobach komunikacji Professional Communication Skills, Katarzyna Mysińska- Kakiet opowiadała o prowadzeniu bloga i jego użyciu podczas zajęć, inteligencji językowej, logiczno-matematycznej, wizualno-przestrzennej, ruchowa, muzyczna, przyrodnicza oraz przedstawiła różne typy ćwiczeń wspierające dany typ inteligencji do użycia nie tylko na zajęciach języka angielskiego Spice up your teaching.

Dzień Ziemi który odbył się 21 kwietnia 2017r. był kolejnym elementem realizacji projektu „European Nature – learn, discover and cooperate”. W grze wzięło udział 8 szkół (26 klas) i 1 przedszkole (2 grupy). Grę poprowadzili uczniowie klas 5 i 6. Wszyscy uczestnicy gry terenowej otrzymali gadżety z logiem projektu.

Dnia 24 maja odbyła się wszechnica pod hasłem „Amazing Europe”. W ramach wszechnicy odbyły się gry na temat przyrody europejskiej, prezentacje na temat Europy, zajęcia na temat przyrody, historii, kultury Europy prowadzone przez nauczycieli i uczniów.

W ramach prac samodzielnych powstało wiele ciekawych prezentacji oraz plakatów dotyczących różnorodności poszczególnych krajów europejskich ich kultury języka oraz przyrody. Przykładowe prace uczniów: EUROPEAN UNION, BREXIT, Germany Presentation.

Zrealizowano projekty klasowe w szkole podstawowej oraz gimnazjum pod hasłem „Discover European Nature”, jako element przygotowania do Święta Szkoły 2017. Każdy zespół klasowy (1-3) przeprowadził projekt badawczy integrujący treści kształcenia wszystkich sfer edukacji poświęcony przyrodzie wybranego państwa Europejskiego.

Elementem wieńczącym realizację projektu „Discover European Nature” w roku szkolnym 2016/2017 było Święto Szkoły pod hasłem „Amazing Europe”. Wzięło w nim udział ok. 360 osób. W Szkole Podstawowej działało 10 punktów zadaniowych przybliżających uczestnikom wiele informacji o Europie i Europejczykach. Odbyły się pokazy taneczne i karate. W części gimnazjalnej odbyła się gra pt. „Wokół Bałtyku”. Uczniowie gimnazjum przygotowali ciekawe informacje, zagadki, puzzle związane z przydzielonymi państwami.