Discover European Nature

Projekt „European Nature – learn, discover and cooperate” jest realizowany w ramach programu ERASMUS+, akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”. Jego celem jest wypracowanie europejskiego wymiaru działania szkoły przez podniesienie poziomu znajomości języka obcego oraz podniesienie poziomu wiedzy i znajomości innych kultur i krajów europejskich wśród członków społeczności szkolnej.

Wydarzeniem otwierającym cykl działań projektowych będzie „Święto szkoły” w czerwcu 2017 pod hasłem „Amazing Europe”. Wszystkie punkty poświęcone będą poznawaniu krajów europejskich i ich przyrody. W listopadzie 2017 przeprowadzony zostanie dzień anglojęzyczny „Amazing Europe”. Realizowane także będą w szkole podstawowej interdyscyplinarne projekty klasowe poświęcone europejskiej przyrodzie oraz gimnazjalne projekty społeczne i naukowe – „Discover European Nature”. Uwieńczeniem całego projektu będzie festyn i gra terenowa podczas obchodów Dnia Ziemi na Bemowie w kwietniu 2018 r. zorganizowane pod hasłem „Plants and animals in Europe” adresowane do placówek oświatowych dzielnicy Bemowo.

W projekcie będzie uczestniczyć cała społeczność Zespołu Szkół Społecznego Towarzystwa Oświatowego. W tym 70 nauczycieli i 355 uczniów. Uczestnikami zaplanowanych mobilności będą nauczyciele nauczania zintegrowanego, przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, nauczania języków obcych oraz informatyki. Wszyscy uczestnicy mobilności korzystać będą z platform edukacyjnych, możliwości tworzenia filmów, prezentacji, komiksów, quizów, krzyżówek oraz umieszczania uczniowskich materiałów na szkolnej stronie. Projekt ma szeroki zasięg oddziaływań. Bezpośrednimi adresatami jest 22 nauczycieli uczestniczących w mobilnościach, którzy podzielą się zdobytą wiedzą i umiejętnościami z resztą zespołu nauczycielskiego. Wzrośnie tym samym potencjał intelektualny kadry pedagogicznej i ich umiejętności zawodowe. Dzięki zadaniom projektowym realizowanym w szkole pośrednimi odbiorcami projektu staną się uczniowie – 360 osób oraz ich rodzice. Ze względu na to, że szkoła prężnie działa w środowisku lokalnym, organizując obchody Dnia Ziemi odbiorcą projektu będą uczestnicy gry i festynu, czyli około 600 uczniów i 50 nauczycieli z bemowskich placówek oświatowych.

Realizacja projektu przyniesie długoterminowe korzyści. Dzięki tematyce projektu zwiększy się wiedza wszystkich jego bezpośrednich i pośrednich uczestników na temat przyrody i kultury europejskiej, co będzie skutkowało poczuciem przynależności do europejskiej wspólnoty, zainteresowaniem jej życiem i problemami.


W ramach projektu w roku szkolnym 2016/2017 odbyły się 3 tury mobilności, w których uczestniczyło ośmioro nauczycieli.

Wszyscy nauczyciele byli na Malcie, podnosili swoje kwalifikacje językowe i informatyczne. Uczestnicy mobilności mieli okazję spotkać i podzielić się doświadczeniami z nauczycielami z innych krajów europejskich.  Dnia 30 sierpnia 2016r. po pierwszej turze mobilności i powrocie pierwszych uczestniczek, odbyło się szkolenie Rady Pedagogicznej na temat „Wykorzystania poznanych narzędzi informatycznych w pracy z dziećmi”. Prezentacja przedstawiająca poznane narzędzia tutaj. Wszyscy nauczyciele obejrzeli również prezentację o kulturze, zwyczajach i przyrodzie Malty.

W ramach projektu chętni nauczyciele przeprowadzili zajęcia z dziećmi w języku angielskim, jak również zajęcia z wykorzystaniem narzędzi poznanych w trakcie mobilności:

  • Lekcje języka angielskiego z wykorzystaniem aplikacji Hot PotatoesVoki odbyły się w klasach 6, „Solar System” - lekcja metodą CLIL.  Uczniowie wykonali pracę domową za pomocą poznanych narzędzi. Homework
  • Klasa 5a i 5b używała aplikacji Learning Apps w formie quizów i zabaw utrwalających słownictwo.
  • Podczas zajęć dodatkowych z przyrody w klasach 5 – używano także aplikacji Learning Apps.
  • W klasach 5a i 5b odbyła się lekcja przyrody w języku angielskim „The Vistula River” – lekcja metodą CLIL. Game of matching
  • Klasy 5 poznały „Ruch obiegowy Ziemi” – za pomocą aplikacji Learning Apps.
  • W klasach 5 i 6 uczniowie tworzyli quizy za pomocą aplikacji Kahoot, wykorzystywali je na różnych przedmiotach np. na języku polskim: sprawdzenie znajomości lektury pt. „Czarownica piętro wyżej”, godzinie wychowawczej: „ Jak dobrze się znamy” i matematyce.
  • W klasach 4 odbyła się lekcja języka angielskiego „Past Simple irregular verbs” przy użyciu aplikacji Voki.
  • W zerówkach odbyła się lekcja z użyciem aplikacji Voki „Happy Birthday. Konspekt Voki zerowka
  • W gimnazjum powstał słownik angielsko- polski wykorzystywany na lekcjach chemii i fizyki. 

Wszyscy uczestnicy mobilności mieli szanse podziwiać piękną i niepowtarzalną przyrodę Malty. Zdjęcia ich autorstwa poniżej.

W ramach projektu przed każdą mobilnością zorganizowano spotkania dotyczące różnic kulturowych i bezpieczeństwa za granicą. Stworzono prezentacje o krajach, w których odbywa się mobilność: Informacje MaltaInformacje - Wielka Brytania każdy uczestnik mobilności został przygotowany do wyjazdu na spotkaniu z liderami projektu. Zadbano o  logistykę podróży, mapy i ubezpieczenia.

Po II turze mobilności dnia 14.03.2017r. odbyło się szkolenie zespołów Rady Pedagogicznej. Katarzyna Komisarz przygotowała prezentację na temat kreatora Wix, Edpuzzli, Adobe Spark oraz Learning Apps Empowerment in ECT skills. Magdalena Klimek przekazała Radzie bardzo wiele informacji na temat różnych sposobów komunikacji, wykorzystując Professional Communication Skills. Katarzyna Mysińska- Kakiet opowiadała o prowadzeniu bloga i jego użyciu podczas zajęć, inteligencji językowej, logiczno-matematycznej, wizualno-przestrzennej, ruchowej, muzycznej, przyrodniczej oraz przedstawiła różne typy ćwiczeń wspierające dany typ inteligencji do użycia nie tylko na zajęciach języka angielskiego Spice up your teaching.

21 kwietnia 2017 r. odbył się Bemowski Dzień Ziemi, który był kolejnym elementem realizacji projektu „European Nature – learn, discover and cooperate”. W grze wzięło udział 8 szkół podstawowych (26 klas) i 1 przedszkole (2 grupy). Grę poprowadzili uczniowie klas 5 i 6 pod opieką wybranego zespołu nauczycieli. Wszyscy uczestnicy gry terenowej otrzymali gadżety z logiem projektu.

Dnia 24 maja 2017 r. odbyła się Wszechnica dla uczniów klas 4-6 pod hasłem „Amazing Europe”. W trakcie warsztatów i wykładów prowadzonych przez nauczycieli i uczniów, dzieci poznały przyrodę, historię i kulturę wybranych rejonów Europy.

W ramach prac samodzielnych przygotowywanych przez uczniów powstało wiele ciekawych prezentacji oraz plakatów dotyczących różnorodności poszczególnych krajów europejskich, ich kultury, języka oraz przyrody. Przykładowe prace uczniów: EUROPEAN UNION, BREXIT, Germany Presentation.

Elementem przygotowania do Święta Szkoły w czerwcu 2017 była realizacja projektów klasowych integrujących treści kształcenia wszystkich sfer edukacji poświęconych przyrodzie wybranego państwa europejskiego w szkole podstawowej oraz gimnazjum pod hasłem „Discover European Nature”. Punktem kulminacyjnym realizacji projektu „Discover European Nature” w roku szkolnym 2016/2017 było Święto Szkoły w dniu 10 czerwca 2017 r. pod hasłem „Amazing Europe”. Wzięło w nim udział około 360 osób. W Szkole Podstawowej działało 10 punktów zadaniowych przybliżających uczestnikom wiele informacji o Europie i Europejczykach. Odbyły się pokazy taneczne i karate. W części przygotowanej przez uczniów i nauczycieli gimnazjum odbyła się gra pt. „Wokół Bałtyku”. Wszyscy uczniowie przygotowali ciekawe informacje, zagadki i puzzle związane z przydzielonymi państwami.

9 lutego 2018 w siedzibie Klubu WAT odbył się nasz szkolny XIII Koncert Noworoczny. Tym razem towarzyszyły mu niecodzienne okoliczności. Tegoroczny Koncert był  bowiem przedostatnim etapem realizacji europejskiego projektu ERAZMUS+ - „EUROPEAN NATURE - LEARN, DISCOVERY, COOPERATE” i nosił tytuł „MUZYCZNA PODRÓŻ PO EUROPIE”.

Koncert Noworoczny to okazja do spotkania się w szerokim gronie uczniów, rodziców, nauczycieli i Zarządu Szkoły, porozmawiania o szkole i jej potrzebach, planach, osiągnięciach, sukcesach. To także okazja do podziękowania i symbolicznego nagrodzenia rodziców szczególnie wspierających Szkołę.

Na tegorocznym Koncercie ogłoszono także wyniki pierwszego w historii Szkoły budżetu partycypacyjnego.Nasi uczniowie przygotowali na Koncert bardzo ciekawy repertuar. Pani Joanna Grudzień i jej tancerze zabrali nas w „Taneczną podróż po Europie”. Klasy czwarte przygotowały muzyczną inscenizację zatytułowaną „Muzyka łączy pokolenia”.  W zamyśle miał to być tradycyjny występ z seniorami z DPS „Kombatant”, jednak w tym roku seniorzy po raz pierwszy od lat nie wzięli w naszym Koncercie udziału z powodu niedomagań ze zdrowiem. Klasy szóste poprowadziły konferansjerkę w najlepszym wydaniu, po polsku i po angielsku, jak przystało na europejskie standardy. Klasy młodsze zaśpiewały w oryginale piosenkę rosyjską, czeską, niemiecką, grecką, hiszpańską i włoską. Na finał wraz z nauczycielami dzieci zaśpiewały na głosy kanon „Panie Janie”.

Po raz pierwszy w tym roku nasz Koncert miał własną, profesjonalną oprawę muzyczną, którą zawdzięczamy naszemu nowemu nauczycielowi - artyście, panu Wojciechowi Rynduchowi.

Wszystkim występom towarzyszyła wyświetlana na ekranie prezentacja „Europejskie cuda natury” przygotowana przez uczniów klas 4 - 6 pod kierunkiem pana Adama Kowalczyka i pani Anety Świątek.

Panie Aneta Światek i Małgosia Cieślak wyczarowały smakołyki w bufecie, aby nie tylko duch był mocny.

Organizacja każdego Koncertu to duże, ambitne i czasochłonne przedsięwzięcie logistyczno – artystyczne. Za organizację tegorocznego Koncertu odpowiadały: pani Agnieszka Sykacz, Ewa Pytlak Marzena Derejko i Aneta Światek, ale realizacja Koncertu nie byłaby możliwa bez czynnego zaangażowania całej społeczności szkolnej: nauczycieli, dzieci, rodziców. Koncert poprzedza mnóstwo prób, przygotowań. Pojawiają się duże emocje. I organizatorzy, i uczestnicy muszą się bardzo natrudzić, aby „wszystko zagrało”. Jednakże każdego roku, po Koncercie, gdy emocje już opadną, pojawia się uczucie ogromnej satysfakcji i radości.

I właśnie dla tego uczucia jesteśmy gotowi „przenosić góry”.