Budżet partycypacyjny

Zarząd SKT nr 69 STO podjął decyzję o przeznaczeniu części środków z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na sfinansowanie budżetu partycypacyjnego.

Celem budżetu partycypacyjnego jest zaangażowanie społeczności szkolnej w rozwój Szkoły poprzez zgłaszanie projektów, dyskutowanie nad nimi i wskazywanie w głosowaniu tych, które w największym stopniu realizować będą ideę dobra wspólnego. 

Okazało się, że kwota przeznaczona na ten cel wynosi aż 9756,10 zł.

Pomysłodawcami projektu mogą być: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracyjni, uczniowie, rodzice uczniów naszej szkoły oraz członkowie Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 STO.

Propozycje projektów należy zgłosić do 18 grudnia 2017r. do Prezesa Zarządu SKT nr 99 STO poprzez sekretariat szkoły. Po weryfikacji nastąpi ogłoszenie listy projektów poddanych głosowaniu, które odbędzie się w dniach 5 - 8.02.2018 r. Lista wybranych projektów zostanie ogłoszona podczas Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 9.02.2018 roku.

REGULAMIN BUDŻETU PARTYCYPACYJNEGO NA ROK 2017

Załącznik nr 1 do regulaminu BP

Załącznik nr 2 do Regulaminu BP