Budżet partycypacyjny

Szanowni Państwo,

Zarząd SKT nr 69 STO podjął decyzję o przeznaczeniu części środków z odpisów 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na sfinansowanie budżetu partycypacyjnego.

Celem budżetu partycypacyjnego jest zaangażowanie społeczności szkolnej w rozwój Szkoły poprzez zgłaszanie projektów, dyskutowanie nad nimi i wskazywanie w głosowaniu tych, które w największym stopniu realizować będą ideę dobra wspólnego. 

Okazało się, że kwota przeznaczona na ten cel wynosi 10 000  zł.

Pomysłodawcami projektu mogą być: dyrekcja, nauczyciele i pracownicy administracyjni, uczniowie, rodzice uczniów naszej szkoły oraz członkowie Samodzielnego Koła Terenowego nr 69 STO.

Propozycje projektów, na specjalnie przygotowanych formularzach, należy zgłosić do 16 grudnia 2018r. do Prezesa Zarządu SKT nr 99 STO za pośrednictwem sekretariatu szkoły. Po weryfikacji nastąpi ogłoszenie listy projektów poddanych głosowaniu, które odbędzie się w dniach 13 - 15.02.2019 r. Lista wybranych projektów zostanie ogłoszona podczas Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 22.02.2019 roku.

REGULAMIN-BUDŻETU-PARTYCYPACYJNEGO-NA-ROK-2018

Załącznik-nr-1-do-regulaminu-BP_2018

Załącznik nr 2 do Regulaminu BP